Ap vil ha flere lærere, flere mattetimer og flere helsesøstre.

Høyre vil gi elevene en garanti for at de lærer å lese, skrive og regne.

Lære mer

- Det viktigste for oss nå er flere lærere og flere timer for at elevene skal lære mer. Vi ønsker å øke læringstrykket til barna slik at når de går ut av skolen, skal de ha blitt enda flinkere i fagene. Vi ser at resultatene har bedret seg, men elevene må få strekke seg lenger. Resultatene er fortsatt ikke gode nok. Derfor er vi veldig konkrete innenfor matematikk og realfag, sier Rune Olsø (Ap).

Tirsdag ble det kjent at regjeringen vil innføre én time ekstra i naturfag på mellomtrinnet fra neste år. Da sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at det foreløpig ikke er behov for flere mattetimer. Det er Ap uenige i:

- Tilbakemeldingen vi får fra foreldre og lærere er at det er behov for mer matte. Vi tror at mer praktisk læring og mer tid, vil gi gode resultater for elevene. Det gjelder alle, både de som har behov for mer oppfølging og de som har behov for større utfordringer, sier Olsø.

Garanti

Høyre vil gi elevene en garanti: Etter ti års skolegang skal de kunne lese, skrive og regne.

- Det viktigste for oss er å sørge for at vi får løftet læringsutbyttet. Vi må sikre at elevene våre har et grunnlag slik at de klarer seg i videregående skole og i yrkeslivet, sier høyretopp Ynge Brox.

Han er bekymret for de store forskjellene i resultatene ved ulike trondheimsskoler.

- Vi ser at på en ungdomsskole går 48 prosent ut med de to dårligste karakterene, mens ved en annen skole går to prosent ut med de dårligste karakterene. Det skal ikke være slik at elevenes resultat avhenger av hvilken skole de havner på, sier Brox.

Ap-skolen

Her er Arbeiderpartiets viktigste prioriteringer i trondheimsskolen de neste fire årene:

1. Flere lærere. – Vi har økt lærertettheten i 1. og 2. trinn, nå ønsker vi å fortsette med flere lærere i 3. og 4. trinn. Økt lærertetthet vil gi lærerne mer tid til hver enkelt elev, og mer tilrettelagt undervisning, sier Olsø.

2. Matematikkpakke. Ap vil innføre én time ekstra matematikk i 2. trinn fra neste skoleår, og deretter én time ekstra matematikk i ungdomsskolen. Vil bevilge 10 millioner kroner til nye matterom og utstyrspakker. Vil innføre matematikk som valgfag, og ønsker samarbeid med NTNU om undervisningen.

3. Nye skoler. Ap vil rehabilitere og bygge sju nye skoler. Ny Lade skole, ny Huseby skole, ny skole Saupstad/Kolstad, ny skole Charlottenlund/Ranheim, nytt tilbygg ved Sjetne og Berg skoler, rehabilitering Singsaker skole.

- Dette er det virkelig store løftet innen skole, sier Olsø.

4. Etterutdanning. Flere lærere skal få tilbud om etter- og videreutdanning.

- Mange lærere får nå økt faglig påfyll gjennom videreutdanning, og det er bra. Men det er også viktig med etterutdanning, fordi det er et tilbud som når flere på kort tid, sier Olsø.

5. Antimobbe-arbeid. Vil styrke arbeidet mot mobbing. Alle skoler skal ha et forpliktende anti-mobbe-program.

- Mobbing er dramatisk, fordi det skaper utrygghet, senker skoleresultatene og kan ødelegge livet til elever. Vi er nødt til å gjøre mer. I arbeidet med psykisk helse vil vi også trappe opp antallet helsesøstre. I første omgang ønsker vi at det skal være helsesøster tilgjengelig på alle videregående skolene hver dag, fordi det er her det er størst behov. Dette vil vi følge opp også i ungdomsskolen.

Høyre-skolen

Her er Høyres viktigste prioriteringer i trondheimsskolen de neste fire årene:

1. Lese- og skrivegaranti. Alle barn skal kunne lese og skrive.

- Av et kull på 2000 elever risikerer vi at 400 går ut uten at de kan å skrive og regne skikkelig. Når du går ut etter ti år, skal du beherske lesing og skriving godt nok til å klare deg videre i samfunnet. Vi må avdekke elever som har utfordringer i løpet av de første par årene, må det settes inn tiltak. Når det er skoler som har utfordringer over tid, ønsker vi et eget innsatsteam som hjelper skolen, sier Brox.

2. Mattegaranti. Høyre vil gi elevene en mattegaranti slik at flere skal klare seg og bestå.

- Skolene må avdekke når det går galt, og følge opp elever som har utfordringer. Vi ønsker å redusere kraftig antallet elever som går ut med en ener i matematikk. I tillegg ønsker vi kandidater fra andre utdanninger til å prøve seg som mattelærer og ressurslærer.

3. Nye skolebygg. Høyre ønsker en helhetlig skolebruksplan for Trondheim som viser hvilke behov de ulike skoler har, og hvor det må prioriteres nye skolebygg. – Vi ønsker å ruste opp og bygge skoler raskere, blant annet med å bruke mer standardiserte og effektive løsninger, og OPS (offentlig-privat samarbeidsprosjekt). Frem mot 2030 skal det bygges mange nye skoler, men vi er også den byen som allerede har høyest gjeld. Derfor blir det viktig å redusere kostnadene. Hvis vi klarer å redusere kostnadene med 10 prosent på ti skolebygg, betyr det at vi kan ha råd til å bygge en ekstra skole.

4. Lærerspesialister. Vil innføre lærerspesialister ved fire skoler. Kommunen sa nei til å bli med på regjeringens pilotprosjekt for å gi lærere nye karriereveier. Høyre ønsker at Trondheim i samarbeid med Utdanningsforbundet skal innføre dette i Trondheim.

5. Flere helsesøstre. Trondheim mangler i dag 29 helsesøstre på å nå Helsedirektoratets norm. Høyre ønsker flere helsesøstre. – Mange elever sliter med psykiske problemer, mobbing og spiseforstyrrelser. Ideelt sett burde det vært helsesøster til stede på skolen hele tiden, men med de ekstreme økonomiske utfordringer kommunen har, skal vi passe på å ikke love for mye. Målet må være å nå normen i løpet av perioden.

foto
- Av et kull på 2000 elever risikerer vi at 400 går ut uten at de kan å skrive og regne skikkelig, Yngve Brox. Foto: VEGARD EGGEN
foto
Rune Olsø (Ap). Foto: Mari Vold, Adresseavisen
foto
Yngve Brox (H). Foto: Kristine Lindebø