- Dramatisk å ikke bygge ny E6 Øst

- Det er stor vekst i biltrafikken og en kraftig økning i antall alvorlige ulykker. Derfor vil det være en dramatisk beslutning å ikke bygge ut E6 Øst, mener ordfører Ingrid Aune (Ap) i Malvik.

Utvider: Nye veier vil utvide E6 øst til fire felt og doble tunnelløp. Politikerne i Trondheim skal smnart ta stilling til delstrekningen Reppekrysset - Væretunnelen. 

Hun oppfatter likevel innstillingen fra rådmannen i Trondheim om E6-utbyggingen annerledes enn det blant annet Høyre i Trondheim gjør.