Må bygge ferdig en superbusstasjon annenhver dag i 2018 og 2019

Tidsnøden øker i superbussprosjektet. I 2017 blir det bare bygd 24 av 41 planlagte stasjoner og ikke et eneste omstigningspunkt eller knutepunkt.

Holdeplass. Det må bygge en superbusstasjon annenhver dag i byggesesongen i 2018 og 2019 for å bli ferdig til åpningen av superbussen 3. augsut 2019. 

Totalt 32 prosjekter får utsatt byggestart til 2018. Superbussprosjektet kommer dermed bare til å bruke en fjerdedel av summen som er satt av til «byggeklare prosjekter» i 2017.