Årsaken til stengningen er bygging av kollektivfelt, superbussholdeplass og sykkelvei med fortau. Miljøpakken skal bruke 100 millioner kroner for å fjerne en flaskehals for busstrafikken i Høgskoleringen og bedre trafikksikkerheten for syklister på Gløshaugen.

Det skal også gjennomføres en betydelig oppgradering av ulike rør og kabler i bakken i området.

Øke hastigheten for bussen

Bygging av 400 meter kollektivfelt på Gløshaugen og i Strindvegen skal øke hastigheten for kollektivtrafikken i rushtiden.

- I rushtiden om ettermiddagen passerer det cirka 20 busser totalt i timen i begge retninger forbi holdeplassene i Richard Birkelands vei. På denne tiden av dagen har bussene problemer med å komme fort fram på grunn av saktegående kø, særlig i Richard Birkelands vei og i Strindvegen. Med eget kollektivfelt vil bussene få en høyere gjennomsnittshastighet enn i dag, forteller prosjektleder Petter Fuglaas, Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Målinger viser at snittfarten for bussen gjennom området er på 14,8 kilometer i timen i ettermiddagsrushet.

LES SAKEN: Skal bygge superbuss-stasjoner og knutepunkt for 227 millioner i 2017

LES SAKEN: Taxi får fortsatt kjøre i kollektivfelt, elbil og sykkel skal utredes

Stor gjennomgangstrafikk

Trafikktellinger viser i underkant av 12 000 kjøretøyer i døgnet i Strindvegen, 7000 i Richard Birkelands vei og 6000 i Høgskoleringen. Mesteparten av trafikken er gjennomgangstrafikk.

Kollektivfeltet som skal bygges i retning fra sentrum, går fra Richard Birkelands veg, under den såkalte Perleporten og ned Strindvegen nesten til rundkjøringa inn mot Dybdahls veg.

Like sør for krysset mellom Strindvegen og Richard Birkelands veg skal det også bygges et venstresvingfelt på cirka 70 meter i Strindvegen.

Krysset har i dag et stort avviklingsproblem i morgenrushet. Hovedårsaken er kjøretøy som svinger til venstre inn i Richard Birkelands vei når de kommer sørfra i Strindvegen. Køen fra venstresvingfeltet forplanter seg bakover og hindrer kjøretøy som skal rett frem.

Bygger superbussholdeplass

Fra august 2019 skal dagens AtB-linje 5 over Gløshaugen, Trondheims mest trafikkerte bussrute, erstattes av superbusslinje 3. I forbindelse med superbussprosjektet blir holdeplassen Gløshaugen Sør, mellom Richard Birkelands veg og Sem Sælands veg, bygget ut med 40 meter lange plattformer og leskur på 21 meter på hver side av veien. Plattformene bygges med snøsmeltingsanlegg med overskuddsvarme fra NTNUs fjernvarmeanlegg.

Holdeplassene Gløshaugen Nord og Prestegårdsjordet legges ned fra august 2019.

900 meter sykkelvei med fortau

Gløshaugen har et høyt antall syklister og gående. For å bedre trafikksikkerheten skal dagens sykkelfelt i kjørebanen, erstattes med tovegs sykkelvei med fortau på vest- og sørsiden.

Totalt skal det bygges 900 meter med sykkelvei med fortau over hele Gløshaugen fra krysset i Christian Fredriks gate og fram til Jernbanebrua i Strindvegen. Sykkelveien får en totalt bredde på 5,0 meter med 2,5 meter sykkelvei og 2,5 meter fortau.

Av de totalt 100 millioner kronene til anleggsprosjektet på Gløshaugen, skal en femtedel brukes til oppgradering av vann og avløp. – Det skal blant annet legges en ny vann – og avløpstrasé gjennom hele området

Byggingen begynner i slutten av mai og varer til desember 2018.

Omfattende omlegging av trafikken

Prosjektet krever en omfattende omlegging av trafikken.

- Med unntak av busstrafikk, blir Høgskoleringen stengt for gjennomkjøring i hele anleggsperioden. I perioden 26. juni til 10. august i år, de sju ukene med AtBs sommerruter, blir Høgskoleringen også stengt for busser. Da vil all busstrafikk gå via Lerkendal.

For bilister som skal til Gløshaugen blir hovedadkomsten via Høgskolevegen fra Klæbuveien eller Hans Osnes veg fra Klæbuveien. forteller Fuglaas.

Han gjør også trafikanter i området oppmerksom på at stengningen av Høgskoleringen kan i enkelte perioder gi redusert framkommelighet i det omliggende veinettet.

Den mest spesielle utfordringen i anleggsperioden gjelder nanoteknisk laboratorium i Richard Birkelands veg ved Perleporten.

Sjekk ruter og holdeplasser i vårt nye superbusskart

Forstyrrer laboratorieforsøk

Resultatene fra laboratoriet, som regnes som et av de fremste i verden, brukes til alt fra å utvikle bedre solcellepaneler til å designe medisin mot kreft.

- NTNU krever at arbeidet i anleggsperioden må tilpasses virksomheten i laboratoriet. Årsaken er at enkelte forsøk ikke tåler rystelser i bakken. Hovedentreprenøren, Peab Anlegg AS, har derfor planlagt byggeprosjektet slik at de tiltakene som vil gi størst rystelser, skal skje i sommer når det blir gjennomført få forsøk i laboratoriet, sier Fuglaas.

Nettmøte om superbuss

TEMA: Interessert i superbuss? Du finner enda flere saker her

foto
Det skal bygges 900 meter med sykkelvei med fortau over hele Gløshnaugen fra krysset fra krysset i Christian Fredriks gate og fram til Jernbanebrua i Strindvegen. Foto: Illustrasjon: Sweco
foto
Det skal 400 meter kollektivfelt i retning fra sentrum fra Richard Birkelands veg, under den såkalte Perleporten, og ned Strindvegen nesten til rundkjøringa inn mot Dybdahls veg. Foto: Illustrasjon: Iweco
foto
Holdeplassen Gløshaugen Sør, mellom Richard Birkelands veg og Sem Sælands veg, skal bygges ut med 40 meter lange plattformer og leskur på 21 meter på hver side av veien. Plattformene bygges med snøsmeltingsanlegg med overskuddsvarme fra NTNUs fjernvarmeanlegg. Foto: Illustrasjoin: Sweco
foto
Miljøpakken skal bruke 100 millioner kroner for å fjerne en flaskehals for busstrafikken i Høgskoleringen og bedre trafikksikkerheten for syklister på Gløshaugen. Illustrasjonen viser Strindvegen mot krysset Strindvegen/Richard Birkelands veg med kollektivfelt og sykkelvei med fortau. Foto: Illustrasjon: Sweco