Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate kan bli stengt for biler fra 2018

Fra 2018 kan det bli mye vanskeligere for trondheimsbilistene å kjøre gjennom Midtbyen. Både Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate foreslås stengt for all biltrafikk.

Prinsenkrysset   Foto: Vegard Eggen

Forpliktelsen i bymiljøavtalen om nullvekst i biltrafikken og innføring av metrobuss fra 2019, tvinger Trondheim kommune til drastiske grep i sentrum. Bystyret skal 26. oktober behandle et forslag om å redusere gjennomgangstrafikken med bil og prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikken.