Naboer mener rådmannen trenerer deler av bruprosjektet på Sluppen

Rådmannen vil ha inn viltovergang i bruprosjektet av hensyn til elgen under Kroppan bru. Det finnes ikke elg under Kroppan bru lenger, mener naboene.

Adresseavisen fortalte i forrige uke at rådmannen i Trondheim vil ta inn en viltbru over Okstadbakken som del av prosjektet med ny bru på Sluppen.