foto
Lars Aksnes i Vegdirektoratet er leder av kontaktutvalget i Miljøpakken Foto: Morten Antonsen