Vil nedprioritere Byåstunnelen

Miljøpakkeprosjektet i Trondheim vil utsette Byåstunnelen og heller bruke nesten en milliard kroner ekstra på gang- og sykkelstier.

Tunnelportal på Sluppen: I en plan og designkonkurranse for nye Sluppen bru i 2014, skulle også tunnellportal for fremtidig Byåstunnel inngå. Skissen viser hvordan vinnerlaget i konkurransen den gangen så for seg tunnelåpninga på Sluppen.   Foto: Aas-Jakobsen/ViaNova/Plan ark/Grindaker LARK/Selberg Ark/NGI/Geovita/ECT/ Brekke&Strand

Byåstunnelen skal bli en ny veitunnel mellom Byåsen og den nye brua på Sluppen. Ifølge Miljøpakkeprosjektets nettsider kan tunnelen stå ferdig i 2024.