Trønder-Avisa har et stort intervju med olsokkunstner Hilde Vemren i sitt fredagsmagasin sist uke. I intervjuet kommer Vemren med uttalelser om muslimer og sier blant annet at de truer tryggheten i Norge.

Teologiprofessor Idar Kjølsvik ved Nord universitet mener det var feil å engasjere Vemren.

- Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har enten ikke gjort jobben sin og sjekket Vemren, ellers så har de engasjert henne med åpne øyne. I så fall er det en skandale, sier Kjølsvik (bildet).

Til Trønder-Avisa sier professoren at han ikke er overrasket. Han har kjent til kunstnerens meninger via Facebook.

- Valgt for kunsten

Direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter sier at Vemren ble valgt for kunstneriske kvaliteter.

- Jeg synes absolutt ikke synspunktene Vemren forfekter er bra, på noen måte, sier Hoftstad (bildet) til Adresseavisen.

- Vi vet at slike synspunkt finnes, selvsagt. Og jeg synes debatten skal tas åpent, også på Stiklestad. Vi har valgt kunstnere ut fra kunstneriske kriterier.

- Feil signal

- Kunstnervalget er et sterkt signal som SNK egentlig ikke vil sende, en form for norskdom som er fremmedfiendtlig. Vi ser også førkristen ornamentikk og helgenkongesymboler i kunsten hennes, sier Kjølsvik til Adresseavisen.

- Er ikke det naturlig når det handler om Olav den hellige og vikingtid?

- Jo. Og det er vakkert. Symbolikken er vårt felles eie. Men når den kobles til særlige politiske holdninger, er det ikke greit.

- Mener du man ikke kan skille kunsten fra kunstneren?

- Den som vil lage film velger regissør. Regissøren må ha kunstnerisk frihet. Men valget av kunstneren er normativ. Jeg frykter at en del miljøer i Norge, som Stiklestad ikke vil assosiere seg med, vil glede seg over dette valget.

- Må tåles

Fatima Almanea kalte i et intervju med Trønder-Avisa Vemrens meninger som konspiratorisk ræl, men at hun likevel ikke bør utestenges.

Almanea studerer jus og er aktiv i Arbeiderpartiet. Hun har deltatt på olsok på Stiklestad og snakket fra talerstolen om å være muslim i Norge.

- Alle har rett til sine meninger, men ingen har rett til egne fakta. Da er det ikke mulig med en konstruktiv debatt, sier Almanea til Adresseavisen.

- Det er feil når Vemren sier at bønnerop fra moskeer oppfordrer til drap på vantro. Det er også feil at muslimer har egne rettssamfunn på siden av det norske. Hun ser ut til å støtte Eurabia-ideen, om at folk i Europa står i ledtog med ledere i den muslimske verden for å undergrave sin egen befolkning. Dette er en konspirasjonsteori, uten faktisk grunnlag.

- Var det feil av Stiklestad å engasjere Vemren?

- Hun er engasjert for sin kunst, ikke for sine meninger. Slik jeg ser det, gir ikke hennes kunst uttrykk for disse kontroversielle ideene. Da synes jeg det er greit å skille kunst og kunstner, og derfor er Vemren innafor. Stiklestad har en rik tradisjon på å løfte debatter, og på å ta inn folk som skaper debatt. Det er kjempeviktig å ikke sensurere bort folk som er kontroversielle.

- Saken ble ikke diskutert

Bente Erichsen er styreleder for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Hun har ikke kjent til Vemrens politiske holdninger.

- Er du komfortabel med Vemren som olsokkunstner?

- Jeg synes det Fatima sa i Trønder-Avisa lørdag er viktig. Det er bedre å la denne typen synspunkter komme til uttrykk og diskutere dem i det åpne rom enn å tie dem i hjel. Fatimas meninger er for øvrig dekkende for mine. Min verden er veldig forskjellig fra Vemrens, for å si det slik.

- Var Vemren et klokt valg?

- Valget er tatt på grunnlag av hennes kunstneriske virke og Vemren er en respektert kunstner. Administrasjonen informerte styret om valget av olsokkunstner og saken ble ikke diskutert.

- Og hvis man ser bort fra kunsten?

- Man kan ikke se bort fra kunsten.

- Kan man skille kunsten fra kunstneren?

- Det er et veldig vanskelig spørsmål. Hamsun er nevnt. Han er ansett som en stor kunstner, til tross for sine meninger.

- Stolthet over Norge

Adresseavisen intervjuet Hilde Vemren etter at Trønder-Avisas  bragte portrettet av olsokkunsteren og nyhetssaken der professor Kjølsvik kritiserte SNK for kunstnervalget.

- Hva mener du da om muslimer og muslimsk innvandring til Norge?

- Hvorfor snakke om muslimer når vi skal snakke om olsok og den fantastiske myten om Olav den hellige? Folk kom fra hele Europa for å se stedet der han døde. Vi har helligdom og helgen vi også. Muslimer er jeg veldig lite interessert i. Jeg er kunstner, ikke politiker. Jeg vil vise frem stolthet over Norge. Vi var et fantastisk land. Vikingene reiste så langt at de kom hjem med silke. Jeg hadde en bestefar som seilte gjennom torpedotrusselen to ganger for å befri Norge. Vi må være klar over vår kultur, og takknemlig for dem som kjempet for landet.

- Er dette truet av muslimer?

- Jeg tror ikke vi skal være så naive når så mange kommer til Norge. Det organiseres transporter til Europa, og jeg skjønner at de har lyst til å komme hit. De som bygde Norge ville grått.

foto
Hilde Vemren har klart å skape debatt foran olsok. Foto: Marthe Amanda Vannebo

- Hva mener du med organiserte transporter?

- Det er det dumt av meg å mene noe om. Kan man legge to og to sammen, ville man sett at det er ugler i mosen. Vi har en verden der vi opplever noe ganske annet enn flyktningene som kom fra Ungarn i 1956.

- Er du imot innvandring, eller bare innvandring av muslimer?

- Hva de tror på, driter jeg i. Men det skjer en enorm innvandring foran foten av trappa di. Europa har endret seg enormt de siste 30 årene. Ingen vet hvordan Europa vil bli. Det er jo muslimene som er innvandrerne. I Midtøsten finnes det snart ikke kristne igjen, og det er en øredøvende taushet blant oss om dette. Hvorfor? Men jeg har mange muslimske venner.

- Hvor vil du plassere deg politisk?

- Det vil jeg aldri svare på.

- Ønsker du å formidle holdninger om muslimer og innvandring i kunsten?

- Nei, hvorfor i alle dager skulle jeg det. Det ville vært selvmord. Jeg prøver å formidle hva som skjedde da kristendommen kom til Norge, med øks, kongekappe og grav som motiver. Det er veldig mye vakkert i vikingkunsten. Men er det noe som er meg fjernt, så er det nazisme, fascisme og jødehat.

foto
Professor Idar Kjølsvik kaller det en skandale hvis Stiklestad Nasjonale Kultursenter visste om hennes meninger da hun ble invitert som olsokkunstner. Foto: LEIF ARNE HOLME
foto
Leif Arne Holme