«Festningsgata 11 har lenge vært et hybelhus. Det var 11 boenheter der, men 32 soverom.» skriver Erling Moe i sitt innlegg om Festningsgata 11. Det riktige er at det var godkjent 10 leiligheter og i tillegg 5 hybler på loftet. Om bygården var et hybelhus, var det i så fall ulovlig. Nå er det blitt et godkjent hybelhus takket være Moe og co.

I saken om å bruke kommunens forkjøpsrett ble det ikke nevnt med ett ord at Studentsamskipnaden (Sit) ville gjøre bygården om til et hybelhus. Tvert imot skriver Sit selv at området har en del utfordringer knyttet til hyblifisering og at Sit sin tilstedeværelse vil kunne dempe de uheldige effektene ved hyblifisering ved å være en ansvarlig huseier som både tar vare på bygg, naboskap og beboere. Når Sit kjøper en bygård i en bydel hvor det er godt kjent at kommunen jobber mot hyblifisering og det også er innført en egen planbestemmelse for å motvirke det, tok vi i SV for gitt at bygården ville bestå som 10 studentleiligheter i regi av Sit. At det var et ulovlig hybelhus og selges videre som det, betyr ikke at bygningsrådet skal godkjenne ulovligheten og i tillegg godkjenne ytterligere hyblifisering. Det skulle være unødvendig å påpeke at flere hybler i dette området ikke er en ønsket politikk.

«Det er tverrpolitisk holdning om å utvikle Møllenberg og endre boligsammensetningen over tid. Det er et unntak at et enstemmig bygningsråd valgte å gi Sit muligheten til å utvikle Festningsgata 11», skriver Moe, men Moe og det politiske flertallet hadde alle muligheter til å sette ned foten for flere hybler. Selv om et enstemmig formannskap lar en seriøs aktør som Sit få kjøpe en bygård, må Sit forholde seg til de premissene bystyret har satt når de skal utvikle sine eiendommer.

Ti større leiligheter er nøyaktig det Møllenberg trenger mer av. Flertallet valgte å fjerne muligheten for dette ved å godkjenne et permanent hybelhus i stedet for de ti leilighetene. Vi kan, i motsetning til hva Moe hevder, stille krav til eiendomsutviklere basert på politisk vedtatte mål, selv om vi har godkjent et kjøp. Bystyret har satt noen veldig tydelige mål for Møllenberg som vi forventer at både de som eier bygårdene og det politiske flertallet følger opp. Sit kan som alle andre aktører, leie ut til familier, noe SV også foreslo. For det var faktisk så enkelt som at Moe og co. sto overfor et valg i saken som ble behandlet 9. januar: Skal vi beholde ti leiligheter i en bydel som ikke trenger flere hybler, eller skal vi godta en allerede ulovlig hyblifisering og samtidig godkjenne et par til, så bygården på Møllenberg blir et permanent hybelhus? Moe stemte for 39 hybler, SV stemte i mot.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!