Vi i Trondhjems Asylselskap skal gjøre alt vi kan for å drive gode barnehager, også i fremtiden. Men nye lovforslag, støttet av Utdanningsforbundet, vil gjøre det svært krevende.

Utdanningsforbundet organiserer mange av mine viktige kolleger. Det er vanskelig å forstå at nestleder Ann Mari Milo Lorentzen støtter dramatiske lovforslag som svært mange kommuner, ledere, ansatte og foreldre er imot.

Trondhjems Asylselskap har elleve barnehager i én ideell stiftelse. For 1,5 år siden kom regelen om at alle barnehager må være selvstendig rettssubjekt. For oss innebærer det at stiftelsen må splittes opp i minst ti aksjeselskap. Dette er en umulig øvelse. Loven var ikke utredet for stiftelser. Nå sitter vi i uvisshet. Vil den nye loven gi unntak? Utdanningsforbundet er imot. Det setter arbeidsplasser og barnehageplasser i fare.

Forbundet støtter også regjeringens forslag om å gi kommunene mer makt på bekostning av forutsigbarheten vi har for å drive barnehage og den retten foreldrene har til å velge barnehage.

I stedet for en felles forskrift for alle landets private barnehager, skal hver kommune lage minst tre forskrifter hver. Over 200 kommuner med private barnehager vil gi 600 forskrifter – og enda mer forskjellsbehandling på tvers av kommunegrenser og innad i kommunen.

Derfor er det naivt av Utdanningsforbundet å tro at det nye systemet vil gi færre konflikter.

Noe av det viktigste barnehagene trenger er stabilitet og forutsigbarhet. Da kan vi konsentrere oss om å drive gode barnehager til beste for barn, foreldre og ansatte.

Utdanningsforbundet forsvarer at kommunen bør få legge ned plasser i private barnehager.

I dag har vi et system der barnehageeier kan legge ned barnehageplasser. Med nok søkere legger man naturligvis ikke ned. Har man ikke søkere, må man vurdere om det er grunnlag for videre drift.

Siden 2017 har det vært minst like stor nedgang i antall barn i private som i kommunale barnehager. Det er altså ikke sant når Lorentzen hevder at det bare er kommunale som må redusere.

Hvordan skal Utdanningsforbundets medlemmer forholde seg til at deres fagforening jobber for å svekke deres rettigheter? Hvem vil søke barna sine til private barnehager når de både er sårbare for svikt i søkertall og kan miste plasser dersom svikten skjer i andre barnehager?

I dag kan vi påvirke driften selv. Men nå setter regjeringen – godt hjulpet av Utdanningsforbundet – alt dette i spill.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!