Kommunedirektøren trakk i den økonomiske nødbremsen. Tre uker senere stakk trondheimspolitikerne til Røros.

– Råflott, var ordet trondheimspolitikeren brukte for å beskrive politikernes folkevalgtopplæring på Røros. Til sammen talte Trondheims delegasjon godt over 100 personer, både faste medlemmer i bystyret, varaer og administrativt ansatte. En relativt dyr, men etter sigende nødvendig tur.

Kommunedirektør Morten Wolden uttalte til Adresseavisen at det var helt nødvendig å legge politikernes opplæring til Røros for å unngå at folk stikker av.

Er arbeidsmoralen så dårlig, spurte lærer i trondheimsskolen, Sigmund Aagaard i Adresseavisen sist uke, etter å ha lest Woldens svar. Han skrev at det er manglende samsvar mellom liv og lære, og er ikke alene om å tenke at det er råflott med to dager på Røros når kommunen ellers går i full sparemodus.

Da bildene fra festmiddagen dukket opp i sosiale medier, tenkte jeg på de i bo- og aktivitetstilbudene som nå må nøye seg med ferdiginnpakket middag fra kommunens produksjonskjøkken. Jeg tenkte på alle de som nå må løpe litt ekstra fort på jobb for å rekke det mest nødvendige fordi de ikke alltid får leie inn vikarer ved sykefravær, eller ansette noen i ledige stillinger. Jeg tenkte på de som hver eneste dag står på for å bidra til å gi gode liv for kommunens innbyggere, men som nå kan ende opp med å måtte ta flere snarveier for å spare penger.

Samtidig på Røros: To dager på hotell, middag og drikke til maten, ifølge politikeren jeg snakket med. Råflott er vel et ganske beskrivende ord.

Storsjefene på rådhuset var med. Kommunedirektør Morten Wolden, finansdirektør Olaf Løberg, oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen, kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, kommunikasjonsdirektør Harry Tiller, nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, byutviklingsdirektør Bente Næverdal, helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli og organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad. Foto: Roy Tommy Bråten

Om kommunen ikke hadde vært redd for folkevalgte som stikker av, kunne det vært mulig å benytte seg av kommunens egne eiendommer til et slikt arrangement. Kommunens eiendomsportefølje er langt fra liten, og rommer alt fra bitte små grupperom til store areal med plass til flere hundre personer. Vår adferd og holdninger danner grunnlaget for innbyggernes tillit til kommunen, skriver Trondheim kommune i sine etiske retningslinjer.

Denne uken fortalte 13 barnehagestyrere om alvorlig bekymring knytta til høyt sykefravær, mangel på vikarer og rekrutteringsutfordringer. I forbindelse med den nye spesialpedagogiske modellen, innføres denne uten tilføre friske midler. Barnehagestyrerne peker på at modellen allerede er underbudsjettert med åtte millioner. Det går utover de barna som allerede trenger mest.

Regionleder i Norges Handikapforbund Trøndelag, Martine Eliasson, føler seg som en salderingspost når det er foreslått kutt i den kommunale tjenesten brukerstyrt personlig assistent. Rettigheten gjelder de med assistansebehov på over 25 timer i uken – tidligere har flere med assistansebehov under 25 timer fått tjenestene organisert på denne måten, men nå går disse en usikker tid i møte.

Også kulturskolen lever farlig. Når kommunedirektøren foreslår å øke egenandelen for plass, vil dette kunne føre til at de som allerede har minst må velge bort plassen. Gode fritidstilbud er et viktig forebyggende tiltak. Vi må huske at idretten ikke treffer alle. Det er tydeligvis tøffe tider i bartebyen.

Det er mange som sitter igjen med en opplevelse av manglende samsvar mellom krav, forventninger og tildelte ressurser. Når flere allerede peker på at kommunale tjenester knapt har midler til normale variasjoner som sykefravær, er det ikke rart at man går i minus. Jeg er beredt til å vedde både liv og lemmer på at Trondheim vil stå i akkurat samme situasjon neste år, med mindre de faktisk klarer den kunst å vedta et realistisk budsjett i bystyret den 14. desember. Det kan bli vanskelig om politikerne husker alle løftene de ga i årets valgkamp.

Det er viktig med godt skolerte kommunepolitikere. Likevel – da kommunedirektør Wolden dro i nødbremsen og lanserte store kutt, burde folkevalgtopplæringen blitt gjennomført på en litt mer edruelig måte.

Les flere tekster av Oscar Aaslund Hovin her!

I tillegg til å være spaltist i Adresseavisen, er Oscar Aaslund Hovin helsefagarbeider i Trondheim kommune og har tillitsverv i Fagforbundet lokalt og regionalt. Han skriver på vegne av seg selv som spaltist i Adresseavisen.

Adresseavisen presiserer: Da denne kommentaren ble publisert klokken 18.56 sto det i tittelen at kommunedirektøren inviterte til middagen. Det riktige er at folkevalgtopplæring på Røros var politisk bestemt. Tittelen ble endret klokken 21.05.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!