Vi har et rikt, offentlig skoletilbud for elever som vil drive med bredde- eller toppidrett i Trøndelag. Å etablere enda en privat skole i Trondheim som tilbyr toppidrett, blir både dyrt for samfunnet og den enkelte elev.

I offentlig skole gjelder gratisprinsippet. Det skal sikre at alle elever kan fullføre videregående opplæring gratis. Øyvind Langørgen unnlater i sitt svar å oppgi den faktiske kostnaden for hver enkelt elev som vil gå på NTG og kombinere skolegang med idretten sin. Vi mener dette er viktig informasjon som bør synliggjøres, noe vårt eksempel her understreker:

Hvis Maria skal spille fotball på NTG Bærum, må hun betale 28 740 kr i skolepenger. I tillegg kommer 29 000 kr i det som kalles et utvidet toppidrettstillegg. En slik utgift er ikke noe alle elever eller foresatte kan betale. Hvis Maria vil spille fotball og gå studieforberedende på Strinda videregående, er dette gratis. Det gjelder både breddetilbudet og det spissa toppidrettstilbudet i samarbeid med RBK og Olympiatoppen.

Langørgen og NTG sår tvil om kvaliteten og bredden i idrettstilbudet på skolene i Trøndelag. Vi har kanskje Norges beste tilbud for ungdom som vil satse på idretten mens de tar videregående utdanning. I tillegg til fotball og ishockey på Strinda tilbyr de offentlige skolene i Trondheim håndball, friidrett, hopp, langrenn, kombinert, skiskyting og en rekke andre idretter. I tillegg kommer alle idrettstilbudene på skolene ellers i Trøndelag.

En etablering av flere private skoler innebærer at Trøndelag fylkeskommune må redusere antallet elevplasser. Nye private skoler betyr også færre ressurser totalt. En elevplass i privat skole koster fylkeskommunen 30 000 kr mer enn elevplassen i den offentlige skolen, i tillegg til skoleskyss og eventuell spesialundervisning. Da må ledere og lærere drive opplæring for enda mindre penger i et skolebudsjett som allerede er kuttet. Tilbudene som eksisterer i fellesskolen i dag, kan bli for kostbare for fylkeskommunen. Slik kan solide fagmiljø settes i fare og lærere bli overtallige.

Det er fint at organisasjonsfriheten også gjelder for arbeidstakerne i NTG. Det er imidlertid stor forskjell på å ha lønn tilsvarende tariffavtalen og det at ansatte har en tariffavtale som gir dem faglige rettigheter. Utdanningsforbundet bistår gjerne med å få dette på plass.

Fellesskolen er en hjørnestein i velferdsstaten vår. At elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn kan lære av og med hverandre kan føre til sosial utjevning. Elevene vil møte ungdom som har helt andre interesser og som har gjort andre valg, enten innen yrkesfag eller studieforberedende. Det er dette fellesskapet og mangfoldet som er den største styrken i fellesskolen.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!