Derfor gikk det galt da kommunen skulle håndtere krenkelsessaken

foto