-Vi ønsker ikke en stykkevis utbygging med ett og ett bygg.

- Regjeringen vil beslutte en samlet, helhetlig utbygging av campus i Trondheim, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. NTNU-rektor Gunnar Bovim har vært svært opptatt av å få en samlet utbygging.

Om kort tid

Departementet har varslet at campusbeslutningen ville komme i januar.

- Når kommer avgjørelsen?

- Vi tar sikte på avgjørelse innen rimelig kort tid, sier Isaksen. Han minner om hva regjeringen allerede har bestemt:

  • Dragvoll skal fraflyttes og campus skal samles.

  • Campus skal være en samlet utbygging.

  •  Lokaliseringen skal skje vest for Gløshaugen.

Men store spørsmål gjenstår: Hvor mye penger vil regjeringen legge på bordet? Hvor mange år vil utbyggingen ta?

Ønskelista

NTNU ønsker nye lokaler som skal huse dagens virksomhet på Dragvoll, nytt senter for psykisk helse sammen med St. Olavs hospital, nytt innovasjonsbygg sammen med Siva, samling av fagene kunst, arkitektur og musikk i et senter som inviterer byen inn (KAM), nye magasiner og utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet og omfattende ombygginger og rehabilitering på Gløshaugen. I tillegg kommer det gamle prosjektet til Høgskolen i Sør-Trøndelag - bygg for helse og sosialfag på Øya.

- Har NTNU ønsket seg for mye?

- Nei, ikke i det hele tatt. NTNUs startpunkt må være: Her er vår ponni til julaften. Jeg oppfatter at NTNU er villig til å se om det finnes andre løsninger. Er det noe vi må prioritere ned, gitt budsjettrammen vi får?

- Har NTNU argumentert godt for utbyggingene de vil ha?

- Jeg synes de argumenterer godt for behovene. Men byggeprosjektet er gigantisk. Prioriteringen skjer i et rikt land, men i et tiår der vi vet at vi vil ha mindre rom i budsjettene enn tidligere. Uansett hvordan man snur og vender på det, er det snakk om en kostnad på 7–12 milliarder kroner. Det et ganske stort spenn.Jeg kan ikke love maksbeløpet, for å si det sånn. Vi lander nok et aller annet sted mellom der.

NTNUs ambisjonen var opprinnelig at utbyggingen skulle være ferdig i 2025. Kunnskapsministeren vil ikke sette noen dato.

- Det kommer an på prosjekteringsfasen og når man får oppstart. Viktigst er det at man setter en akseptabel ramme. Vi snakker om et stort løft. For å være litt brutal, jeg er opptatt av campusutbyggingen på vegne av kunnskapsnasjonen Norge. Dette er også veldig viktig for Trondheim som by, men for meg kommer det på andreplass. NTNU er landets største universitet og jeg er veldig opptatt av at NTNU skal utvikle seg videre. Da trenger de ny campus.

-NTNU er opptatt av at byggingen ikke skal dra ut i tid?

- Det er jeg også. Men det handler om enorme summer. Dette kan jo bli et av de aller, aller dyreste byggeprosjekter i norsk historie. Vi er opptatt av å ha en smidig og effektiv prosess, men så må man se på hvor mange år det skal ta. Byggeprosesser må ikke dra ut for lenge, da blir de dyre.

- Er gevinsten ved salg av Dragvoll og statens arealer være med i regnestykket?

- Ikke som del av det offisielle regnestykket som Finansdepartementet opererer med. Men det er helt åpenbart at man må ta hensyn til salgssummen, som ligger omkring tre milliarder. Selvfølgelig.

Blant NTNU-ansatte, særlig de vitenskapelige, er det stor bekymring for at et de må si adjø til kontoret og flytte til åpne kontorlandskap. Rektor har bedt om at den nye statlige arealnormen forhøyes for vitenskapelig ansatte. Det minefeltet vil ikke kunnskapsministeren inn i.

- Vi har ikke gått inn i den diskusjonen. Jeg er opptatt av at vi får funksjonelle og moderne bygg som tilrettelegger for undervisningskvalitet. Detaljene må vi komme tilbake til.

Isaksen har fulgt campussaken nærmest fra dag én som kunnskapsminister. Men det er ikke sikkert han får følge prosjektet i havn. Hvis regjeringsforhandlingene ender med Venstre i regjering, er kunnskapsminister en av de mest attraktive postene for partiet.

foto
Torbjørn Røe Isaksen har snakket med rektor Gunnar Bovim om campus nærmest fra dag én som minister. Spørsmålet er om han fortsatt er kunnskapsminister når rammen for campus spikres. Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen
foto
Gunnar Bovim er opptatt av at regjeringen beslutter en pakkeløsning for campus. Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen
foto
Gunnar-TV, Gunnar Bovim har gjort det til et varemerke å intervjue folk han møter og legge det ut på sin Facebook-side. Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen
foto
Rådmannen legger fram et planprogram for campusutbyggingen i Trondheim på møtet i bygningsrådet 6. februar. Foto: Morten Antonsen