- Det gir et ekstra løft for sangerne at inntektene fra konserten går til et godt formål. Det gjør korsangen ekstra meningsfull, sier dirigent Hanne Bæverfjord i ØremaZZørene.

I novemberkvelden på Strindheim skole, forbereder ØremaZZørene og Jazzmazzørene seg til torsdagens felleskonsert.

Etter oppvarming hver for seg, stiller 28 korsangere og seks bandmedlemmer opp til den første fellesøvelsen.

Når sangere og musikere drar i gang med «Rock around the christmas tree», svinger det skikkelig fra første tone.

Etter litt terping sitter låta slik den skal.

Adresseavisens juleinnsamling har vært arrangert siden 1915, siden 2003 i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

1,8 millioner kroner i fjor

Bymisjonen har ansvar for koordineringen mellom de ulike menighetene som får inn søknader, og tar seg av forvaltningen av de innsamlede midlene. Alle menighetene i byen deltar i fordelingen av pengene som kommer inn.

Pengene som fordeles til søkerne, blir gitt i form av gavekort på matvarer til julefeiringen. I fjor ble det delt ut totalt 1,8 millioner kroner.

- De fleste i Norge har det bra, men det finnes noen mennesker som faller utenom, enten det er flyktninger, mennesker med rusproblemer eller andre som har vansker av ulike andre årsaker.

Da er det utrolig fint at vi som har det bra, kan dele av det vi har og gi til andre. Jeg håper at det er mange som vil gi sitt bidrag til juleinnsamlingen slik at julen blir litt bedre for dem som trenger en ekstra hjelp, sier sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen.

- For mange er det en stor terskel å søke om hjelp fra juleinnsamlingen. Hvert år er det noen som søker for første gang. For noen er det å ha det trangt økonomisk en varig situasjon, for andre er det en spesiell og ny situasjon i livet.

Mange er spente på om de får ja på sin søknad om hjelp, og det å få vite at de får en gave fra juleinnsamlingen oppleves som en stor lettelse, forteller Dag Aakre, daglig leder i Kirkens Bymisjon.

1540 søkere i fjor

I 2015 fikk menighetene i Trondheim inn 1540 søknader til juleinnsamlingen. – Hvor mange det blir i år vet vi på torsdag. Da går søknadsfristen ut, sier Aakre.

De som ønsker et bidrag fra juleinnsamlingen, må fylle ut et søknadsskjema hos sin lokale menighet eller hos Adresseavisen.

- Det er like spennende hvert år hvor store summer som kommer inn til innsamlingen. Tradisjonelt pleier det å gå litt tregt i starten før bidragene begynner å strømme inn når det nærmer seg jul. Alt i alt er slutter byens befolkning godt opp om Adresseavisens juleinnsamling, forteller Aakre.

Sang og spilte inn 30 000 kroner i 2014

Tilbake på Strindheim skole forteller Atle Sægrov, leder for ØremaZZørene, om stort engasjement for veldedighetskonserten.

- Det er andre gang vi har konsert til inntekt for juleinnsamlingen. For to år siden kunne vi gi 30 000 kroner til juleinnsamlingen. Da vi begynte med forberedelsene til årets førjulskonsert, var det full enighet om at overskuddet fra konserten skulle gå til samme formål som i 2014, forteller leder Sægrov.

Gode samarbeidspartnere gjør at nesten alle billettinntektene fra konserten, 200 kroner for voksne og 100 kroner for barn, går til juleinnsamlingen.

- Royal Garden Hotel stiller gratis lokale til disposisjon og vi har også fått gunstige priser på lys og lyd, forteller Sægrov.

I 2014 kom det 200 på konserten i Palmehaven på Britannia Hotel. I år er det mulighet for enda flere.

- Det er plass til 300 publikummere i Olav Tryggvason-salen, så vi håper det er mange som vil komme på konsert og samtidig hjelpe oss med å gi et solid bidrag til innsamlingen. Vi vet ikke helt om vi tør å si det høyt, men vi håper på enda større oppmøte og et enda større bidrag til juleinnsamlingen enn for to år siden, sier Bæverfjord.

Variert konsertprogram

Hun lover et variert program med i alt tolv nummer med blant annet «Romjulsdrøm» av Prøysen og urfremføring av et nytt arrangement på Janove Ottesens utradisjonelle julesang «Pumper julen rett inn».

foto
Inge Solem (til venstre )og Torstein Kubban forbereder seg til torsdagens konsert. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth
foto
foto
Pianist Benito Buoso i Jazzmazzørene finner tonen. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth
foto
Fra venstre Aina Dahlø Janbu, Ole Halvard Ljosland og John Stephen Skjølstad i ØremaZZørene varmer opp stemmen før øvelsen. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth