Bedriften opplyste i en e-post til Statens vegvesen mandag at styret har besluttet «å melde oppbud i neste uke på grunn av prekær likvid situasjon».

Metrobusstasjonene som rammes av den varslede oppbudsbegjæringen er Åsheim, Bjørndalsbrua og Bjørndalstoppen. Ifølge avtalen skulle arbeidet ha vært ferdig i midten av mai, men byggingen har stoppet helt opp etter påske.

Alt anleggsarbeid er stanset

Styreleder i Grunnarbeid Service, advokat Kjell Oddvar Heggvoll, opplyser at selskapet har stanset alt arbeid.

Arbeidsstansen gjelder både metrobussholdeplassene og flere oppdrag for Kommunalteknikk i Trondheim kommune og Trondheim Eiendom.

Heggvoll sier selskapet trolig vil gå til tingretten og begjære oppbud.

- Vi hadde styremøte i går ettermiddag (mandag, journ.anm.). Det er sannsynlig at det ender der, men vi kan ikke sette to streker under svaret ennå, sier Heggvoll.

Han opplyser at han kan si mer om dette neste uke.

- Vi skal ha et felles møte med de ansatte først, og noen har meldt interesse for å ta over deler av utstyret og mannskapet, sier Heggvoll.

foto
Betalingsvansker: Arbeidsstansen gjelder både metrobussholdeplassene og flere oppdrag for Kommunalteknikk i Trondheim kommune og Trondheim Eiendom. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Har bedt om betalingsutsettelse

Styrelederen forteller at selskapet har orientert kreditorene om situasjonen og bedt om betalingsutsettelse, og de har fått aksept for dette fra nesten 100 prosent av kreditormassen.

- Avtalen med kreditorene forutsatte oppgjør ved årets slutt, men vi ser at vi ikke klarer å tjene nok penger i tiden fremover. Slik situasjonen er, må vi forskuddsbetale alle leveranser, og det er en dyr måte å drive bedrift på, sier Heggvoll.

Styrelederen opplyser at det har vært opptil 20 ansatte i selskapet, men at flere har sluttet. Nå er det 12–13 ansatte igjen.

Grunnarbeid Service har ikke levert regnskap for 2017 til Brønnøysundregistrene ennå. Heggvoll opplyser at det blir sendt inn en av de nærmeste dagene. I 2016 var omsetningen på 33,1 millioner kroner, og selskapet hadde et underskudd før skatt på 4,5 millioner.

- Man har ikke tjent penger i 2016 og 2017. Det har vært høy omsetning, men selskapet har ikke klart å tjene penger på prosjektene. Vi har også slitt med å få inn penger fra kunder som har vært sene med oppgjør, og noen har ikke betalt i det hele tatt, sier Heggvoll.

Han opplyser at selskapet har en gjeld på 8–10 millioner.

foto
Utstyr: Alt utstyret står fortsatt igjen på anleggsområdet ved Åsheim skole. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Ønsker å avvikle kontrakten nå

Statens vegvesen er kritisk til at Grunnarbeid Service vil vente til neste uke med å begjære oppbud.

- Vi har bedt vår juridiske avdeling om å vurdere om vi allerede nå kan avvikle kontraktsforholdet. Vi håper på en avklaring onsdag, sier prosjektleder Terje Fiksdal i Statens vegvesen.

Fiksdal sier at e-posten om å melde oppbud, ikke kommer som noen overraskelse.

– Vi har hatt kjennskap til betalingsvanskene til Grunnarbeid Service i lang tid og har derfor lagt en plan for fullføring av de tre stasjonene. Vi har gjort undersøkelser i markedet og har fått bekreftelse fra to entreprenører som kan overta arbeidet som gjenstår. Det vil være mulig å inngå en avtale i løpet av meget kort tid etter at kontrakten med Grunnarbeid Service er sagt opp, slik at byggearbeidet kan fullføres.

Ifølge prosjektlederen er det bare mindre arbeider som står igjen på Bjørndalsbrua og Bjørndalstoppen, mens det gjenstår blant annet montering av lysmaster og kantstein på Åsheim. Det er satt opp leskur på alle stoppestedene.

foto
Byggestopp. Ifølge avtalen skulle arbeidet ved stoppestedene på Åsheim ha vært ferdig i midten av mai, men byggingen har stoppet helt opp etter påske. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Tips om betalingsvansker i juni

- Hvor lenge har dere visst om betalingsvanskene?

- Vi fikk tips fra leverandører i juni. Vi har hatt flere møter med Grunnarbeid Service uten at det har vært mulig å finne en avtale som sikret at firmaet gjorde ferdig arbeidet med stasjonene. På grunn av bankgaranti og en sikkerhetsavtale som innebærer at vi holder igjen deler av betalingen til arbeidet er sluttført, får vi ikke noe økonomisk tap ved en konkurs. Etter det jeg forstår er det leverandører og underentreprenører som vil sitte igjen med tapene, sier Fiksdal.

Oppdragene for Kommunalteknikk i Trondheim kommune omfatter sykkelveitiltak på Ranheimsruta gjennom Kirkegata, fasadetiltak i Dybdahls veg og arbeider på Bakklandstorget.

Lars E. Aune, spesialrådgiver for anskaffelser i staben i Kommunalteknikk, sier at stansen får størst konsekvenser for arbeidet med sykkelveien i Kirkegata på Møllenberg. Han sier at det gjenstår arbeid for rundt to millioner kroner, og anslår at prosjektet nå kan bli tre til fire måneder forsinket. Arbeidet skulle egentlig være ferdig i august/september i år, og Aune håper de nå blir ferdige innen årsskiftet.

- Det gjenstår også del oppretting av arbeid som allerede er gjort. Vi vil i løpet av nærmeste fremtid få en annen entreprenør til å ta over, innenfor de rammeavtalene vi har, sier Aune.

Han sier at stansen får mindre konsekvenser for arbeidene i Dybdahls veg og på Bakklandstorget. I førstnevnte var arbeidene nesten ferdige, mens arbeidene på Bakklandet ikke hadde startet.

Stiftet i 2012

Grunnarbeid Service AS ble stiftet i februar 2012 av tidligere ledende ansatte i Grunnarbeid AS, et firma som var en av de største bygg – og anleggsentreprenørene i Midt-Norge inntil bedriften opphørte i januar 2012.

Firmaet har utført ulike oppdrag for private og offentlige byggherrer innenfor vei, vann og avløp, som dreneringsarbeider, tomtegraving og massetransport. Prosjektene har også omfattet betongarbeid, anleggsgartnerarbeid, veirekkverk og støyskjermer.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter