Flaskehals på Moholt får 900 meter kollektivfelt

Med en miljøpakkeinvestering på 130 millioner kroner, forsvinner en flaskehals for AtB, akkurat i tide til superbusspremieren i august 2019.

Byggetrinn 1. Strekningen Dybdahls veg - Lidarende får byggestart i mai i år.  Foto: Terje Svaan

Formannskapet i Trondheim vedtok tirsdag at det skal bygges 900 meter kollektivfelt i Jonsvannveien fra Brøsetvegen til Dybdahls veg. Prosjektet omfatter også sykkelvei med fortau, støyskjerm og superbusstasjon.