- Bilfri Olav Tryggvasons gate kan bety et løft for handelen

Sier bystyret ja, kan Olav Tryggvasons gate bli en bilfri miljøgate fra 2018. Blant næringsdrivende i gata er oppfatningene sprikende og meningene sterke om prøveprosjektet.

Miljøgate. Dersom Olav Tryggvasons gate blir stengt for biltrafikk, blir gata en miljøgate for busser, syklister og fotgjengere. 

Bakgrunnen for gjennomkjøringsforbudet for biltrafikk fra neste år, er å høste erfaring om hvordan trafikkstrømmene fordeler seg når enkelte gater og strekninger i Midtbyen blir helt eller delvis stengt for biltrafikk, før metrobussen kommer i august 2019.