Vedtok tre prøvetiltak for trafikken i sentrum fra 2018

Samtlige partiet i bystyret, med unntak av Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet, vedtok torsdag en rekke prøvetiltak for regulering av trafikken i Midtbyen i 2018.

I Olav Tryggvasons gate blir det prøvetiltak med miljøgate i 2018 med to kollektivfelt og sykkelfelt i gata. 

Prøvetiltakene er en del av arbeidet med å redusere gjennomgangstrafikken med bil og prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikken i de mest sentrale veiene i sentrum.