Kunnskapsministeren lover samlet campusutbygging:

Men NTNU får neppe alle ønsker oppfylt

Kunnskapsministeren forsikrer at NTNU skal slippe å stå i kø for hvert bygg, men vil ikke love at hele ønskelista blir oppfylt.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og rektor Gunnar Bovim samarbeider godt. Spørsmålet er hvor godt gjennomslag ministeren har i Finansdepartementet og i regjeringen når kostnadsrammen for campus spikres. 

-Vi ønsker ikke en stykkevis utbygging med ett og ett bygg.