Vil bygge snøsmelteanlegg for metrobussen til 53 millioner

Å holde plattformene på metrobusstasjonene i Trondheim snøfrie, gir politikerne utgiftssjokk. Utgiftene blir det mangedoblede av det som er satt av i budsjettet for metrobussprosjektet.

Snøsmelteanlegg. Rådmannen går inn for at det bygges snøsmelteanlegg på alle metrobusstasjoner utenfor sentrum. 

En beregning fra Statens vegvesen viser at det vil koste 53 millioner kroner å bygge snøsmelteanlegg på 65 plattformer. Det er 40 millioner mer enn hva som er satt av i budsjettforslaget. De store investeringskostnadene til snøsmelteanlegg vil trolig føre til kutt i andre byggetiltak i metrobussprosjektet.