I brevet Olsø har sendt til Aps gruppeleder Geir Waage nevner han ikke årsaken til at det har vært strid rundt hans rolle i kontrollkomiteen og etableringen av Candy People Norway med ett eneste ord.

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske (H), sier at det er ryddig av Olsø å trekke seg fra komiteen.

- Dette vil forhåpentligvis bidra til å styrke tilliten til kontroll- og tilsynsfunksjonen i Trondheim kommune, kommenterer han.

- Enkelt og greit

I brevet ber Olsø om å få fratre kontrollkomiteen fordi han nylig ble orientert om at kommunaldirektøren har bestemt at Utbyggingsenheten, der Olsøs samboer Tine Nilsen arbeider, nå skal bli en del av Trondheim Eiendom. Tine Nilsen begynte å jobbe i Utbyggingsenheten høsten 2015. Brevet ble sendt Geir Waage lørdag, tirsdag kveld ble det mottatt av sekretariatet i kontrollkomiteen.

Waage bekrefter at ønsket er innvilget og Olsø nå blir fraksjonsleder finanskomiteen. Aps Ellen Reitan blir ny nestleder i kontrollkomiteen.

- Mitt ønske om å fratre skyldes enkelt og greit at rådmannen har bestemt at enheten der min samboer er ansatt, skal gå inn i Trondheim Eiendom – som er en av de største enhetene i kommunen. Som medlem av kontrollkomiteen er det særskilte krav til å fremstå som uavhengig og objektiv. Der kan jeg komme bort i saker som omhandler kvalitet i eldreomsorgen, som for eksempel renhold på byens sykehjem, fordi dette nå hører under enheten der min samboer jobber. Da denne enheten er så stor, vil det komme flere slike saker til bystyret og kontrollkomiteen, og det vil gjøre det vanskeligere for meg å sitte i kontrollkomiteen, påpeker Olsø.

Kjøpte godteriselskap

Han viser til at han tidligere har bedt om å fratre en sak som ble behandlet i bystyret, der hans samboers enhet var berørt.

- Selv om jeg ikke var inhabil i lovens forstand i den saken, ønsket jeg å fratre behandlingen for å understøtte at komiteens medlemmer skal framstå som objektive og uavhengige, sier Olsø.

Det var i april i år at Adresseavisen kunne fortelle at Rune Olsø hadde slått seg sammen med den svenske godterikongen, Jacob Youssef, gründer Tommy Wikmark og Trondheim Kino Utvikling (TKU) og dannet Candy People Norway. Olsø hadde frem til opprettelsen av selskapet, sittet som styremedlem i Trondheim Kino Utvikling, men understreket at han ikke hadde deltatt i behandlingen av om TKU skulle gå inn i den nye godteributikken.

Kunne ikke sitte

Det viste seg at Trondheim Kinos styre hadde kommet til at Rune Olsø ikke kunne fortsette i TKUs styre, noe Rune Olsø selv også hadde kommet frem til og han meldte sin avgang 27. oktober i fjor – en drøy uke etter at han var med å etablere Candy People.

På samme tid var den kjente Ap-politikeren, som var leder av Trondheim Ap i nesten sju år og som nå er leder i Sør-Trøndelag Ap, nestleder i bystyrets kontrollkomité. 18. april i år fortalte Adresseavisen at Olsø fikk gjennomslag i komiteen for å utsette en revisjon av Trondheim Kino. Dette skjedde altså kun kort tid etter at Olsø hadde gått ut av styret i Trondheim Kino Utvikling. Olsø hadde også sittet som styreleder i Trondheim Kino i syv år, fram til 2011.

Var inhabil i kinosak

Komiteleder Rolf Jarle Brøske (H) uttalte at Olsø burde ha opplyst om sitt nye partnerskap med kinoselskapet, mens Olsø hevder at han gjorde det i møtet. Det ble i så tilfelle ikke protokollført, og den eneste som bekreftet at Olsø opplyste om dette, var Aps andre representant i komiteen.

Kontrollkomiteens sekretariat fikk deretter utført to uavhengige advokatvurderinger om Olsøs rolle. I motsetning til de siste måneders debatt om inhabile politikere, ble det fastslått utvetydig at Olsø faktisk var inhabil på grunn av sitt eierskap i Candy-butikken – og på grunn av sitt eget styrearbeid. Vedtaket om å utsette kinorevisjonen var dermed ugyldig.

Etter at Adresseavisen skrev om Olsøs partnerskap i Candy People Norway, konkluderte to advokatvurderinger med at Rune Olsø hadde vært inhabil da kontrollkomiteen bestemte seg for å utsette revisjonen av Trondheim Kino. Rune Olsø har vært styreleder i Trondheim Kino, og de siste årene styremedlem i Trondheim Kino Uvikling – som også var deleier i Candy People Norway. Candy People Norway leverer godteri til Location, som forsyner kinoene med godteri.

Dropper ekstern gjennomgang

- To uavhengige advokatvurderinger fastslo at du var inhabil da du ba om at kinorevisjonen måtte utsettes. Er ikke dette en grunn til at du nå velger å gå av?

- Nei, svarer Rune Olsø.

- Hvorfor ikke?

- Det er partiet som bestemmer hvem som skal sitte i hvilke komiteer. Ap bestemte at jeg skulle fortsette i kontrollkomiteen uavhengig av den saken. Men når min samboer nå i realiteten skifter arbeidssted, fant jeg det best å be om å få fratre, sier Rune Olsø.

Flertallet i kontrollkomiteen vedtok at et eksternt firma skulle uføre revisjon av Trondheim Kino etter dette, nettopp fordi Rune Olsø sitter som nestleder i kontrollkomiteen. Dette skulle behandles i bystyret torsdag denne uka. Det kommer trolig likevel ikke til å skje.

- Jeg vil nå ta kontakt med Aps gruppeleder Geir Waage med sikte på å avblåse den eksterne gjennomgangen. Når Olsø nå skifter komité, ser jeg ikke det samme behovet, sier leder av kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske og føyer til:

- Det er ryddig av Olsø å trekke seg. Det vil forhåpentligvis bidra til å styrke tilliten til kontroll- og tilsynsfunksjonen i Trondheim kommune.

Ikke beslutningssituasjon

Direktør i Trondheim Eiendom Anne Aaker, sier at Utbyggingsenheten skal slås sammen med Trondheim Eiendom i november. Beslutningen ble tatt i slutten av juni.

- Tine Nilsen blir da kommunikasjonsrådgiver i Trondheim Eiendom, som favner et større område enn utbyggingsenheten, der hun inntil nå har vært kommunikasjonsrådgiver.

- Vil hun komme i en beslutningssituasjon?

- Nei, dette er en rådgiverstilling der hun vil gi råd om intern og ekstern kommunikasjon, sier Aaker - som ikke vil ha noen mening om habilitetspørsmålet.

LES OGSÅ: - Nå må vi rydde opp i praksisen rundt habilitet

foto
Candy People: I oktober i fjor gikk Rune Olsø inn i selskapet Candy People Norway. Senere erklærte to advokatfirmaer at Olsø var inhabil da han senere ba om en utsettelse av revisjonen av Trondheim Kino etter at han hadde gått inn i Candy People sammen med Trondheim Kino Utvikling. T.v kinodirektør Arild Kalkvik, daglig leder Tommy Wikmark, Candy People-eier Jacob Youssef og Rune Olsø. Foto: Privat