- Uholdbart at vi må betale prisen for at gater i Midtbyen stenges for biltrafikk

Fjordgata får en trafikkøkning på flere tusen kjøretøy i døgnet dersom Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate stenges for biltrafikk. – Uholdbart og uforsvarlig, sier beboer Jan Erik Slind.

Bystyret skal 26. oktober stemme over en innstilling fra byutviklingskomiteen om at Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate, som en prøveordning, stenges for gjennomgangstrafikk med bil fra 2018.