TEMA

onsdag 16.02 2022
- Jeg forstår ikke hvilket lærings- og kunnskapssyn politikerne baserer vedtaket sitt på, sier Ragnhild Skjevik, leder for Skolelederforbundet i Trondheim. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

– Skal vi ta igjen tapt læring etter pandemien, nytter det ikke å lesse på med mer skole

- Skal vi ta igjen tapt læring etter pandemien nytter det ikke å lesse på. Ingen bygger tak uten at grunnmuren står, sier leder av Skolelederforbundet i Trondheim.

onsdag 02.02 2022
 

Ikke avlys eksamen! Det er viktig med en vurdering for videre studier

tirsdag 01.02 2022
Bilder av Strinda videregående i forbindelse med korona-utbrudd. Foto: Therese Alice Sanne 
    
      (Foto: THERESE ALICE SANNE)

For tidlig å avlyse eksamen

Norske elever fortjener å få sjansen til å vise hva de kan på eksamen. Framfor å avlyse, bør utdanningsmyndighetene finne måter å gjennomføre eksamen på som tar hensyn til at undervisningen har lidd under pandemien.

tirsdag 09.02 2021
- Erstatningsbeløpene som tilkjennes i disse sakene ofte små hvis det først tilkjennes erstatning, sier Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA.  

Advokater merker økt pågang om mobbesaker

Dette er avgjørende for om mobbeoffer får erstatning

Lisa Føynum inngikk forlik med Trondheim kommune to år etter at hun gikk ut av Rosenborg ungdomsskole. Kommunen har ikke oversikt over hvor mye de betaler ut i erstatning til elever som har blitt mobbet.

søndag 31.01 2021
Hans Lieng, mobbeombud barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag.  
    
      (Foto: Terje Svaan)

Mobbeombudet er frustrert:

Ingen kjenner tallene - mobbeombudet er frustrert

Ingen kjenner tallene - mobbeombudet er frustrert

onsdag 20.01 2021
Marit Arnstad. SP 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

Eksamen på vgs: Ikke utsett elevene for russisk rulett

tirsdag 12.01 2021
 

Lærer om vårens eksamen: Vi gjør absolutt alt vi kan for at våre elever ikke skal lide

onsdag 09.09 2020
 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Oppdaterte smittevernregler i videregående: Disse skal gå på skolen

I dag kom nye smittevernråd.

onsdag 04.12 2019
 

Adresseavisen mener

Tenåringsgutter er for dårlige til å lese

Pisa-undersøkelsen blant 15-åringer viser at hver fjerde gutt er så dårlig til å lese at de er under den kritiske grensa for å kunne delta i jobb og videre utdanning.

mandag 14.01 2019
Nye Huseby skole: Den nye skolen skal samlokaliseres med Huseby ungdomsskole, på tomta til tidligere Saupstad skole. 

Kronikk

Hvem ønsker å sende seksåringen sin inn i en slik maurtue?

torsdag 27.12 2018
Dagens læreplan har en målformulering etter 4. trinn om at elever skal uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i skjønnlitteratur. Det er svært bekymringsfullt at dette målet er fjerna, mener innleggsforfatterne. 

Kronikk

Ikke ta litteraturen ut av norskfaget

Det framstår nesten selvmotsigende at skolens nye læreplaner unngår ordet «skjønnlitteratur» i alle læringsmål før tiende årstrinn, men derimot nevner sakprosa og retorikk flere ganger.

mandag 12.11 2018
Mari Holm Lønseth (H) er sikker på at elever og lærere blir fornøyd med det nye tilskuddet. 
    
      (Foto: Espen Bakken)

Tildeler én million til digitalt utstyr i skolen

Tre trønderske kommuner og Trøndelag fylkeskommune får til sammen én million kroner til anskaffing av digitalt utstyr.

torsdag 13.09 2018
 

Ønsker at flere norske studenter tar utdanningen utenlands

Forsknings -og høyere utdanningsminister Iselin Nybø håper at enda flere vil reise ut.

onsdag 09.05 2018
«I dag er hun en av de beste på lesing og skriving i sin skoleklasse. Dette sier noe om hvor stor betydning spesialpedagogisk hjelp kan ha» skriver kronikkforfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto. 

Kronikk

Rådmannen vil kutte i støtten til de mest sårbare barna. Det er uforsvarlig

onsdag 31.01 2018
 

Kronikk

Valget du tok om framtiden din var altså forgjeves, og du må jobbe dobbelt så hardt som resten av saueflokken

torsdag 27.07 2017
Trondheim International School har brukt betydelige ressurser i klageprosessen mot Kunnskapsdepartementet, der de til slutt fikk omgjort vedtaket om å stenge skolen. 

Trondheim International School krever over 800 000 i saksomkostninger av staten

Skolen har brukt store beløp på advokatbistand i den omfattende klageprosessen som gjorde at de likevel fikk lov til å drive skolen videre.

fredag 19.05 2017
Tidlig morgen: Sara Sveen, Helene Bjørstad Karlsen, Mia Hagen Sydskjør og Rikke Berg Torgersen drøyt tre kvarter før det hele starter. - I går sov jeg masse, for jeg er syk. Men i natt lå jeg våken ei stund. Jeg kjenner det litt i magen, sier Rikke. 

På eksamen er det fritt for «trynefaktor»

Du kan høre sekundviseren. Det er 25 tikk igjen til oppgaven ligger på pulten. Skriftlig eksamen i engelsk begynner straks og det er fem timer til innlevering.

lørdag 22.04 2017
Utgjevner: Sissel Thoresen Busch er rektor på Lilleby Skole. Hun understreker at gratis SFO gir alle like muligheter. 

- Gratis SFO styrker barna for fremtiden

På Lilleby, Kolstad og Saupstad skoler går nesten alle barna i småskolen i SFO. - Det styrker barnekulturen, lek og forståelse, sier prosjektleder Kristin Nilsen.

torsdag 30.03 2017
God stemning: Zongchi, Johanne og de andre elevene ved Trondheim International School heier og hoier når rektor kommer inn i kantina. - Because the school will not close, of course, sier Johanne og high fiver med Agneta Amundsson. 

Trondheim International School får drive videre:

- High five, principal!

Johanne (6) klasker håndflaten til rektor Agneta Amundsson. Trondheim International School får fortsette å drive skolen, etter et år på vent.

onsdag 21.12 2016

Slipper å stenge skolen

- Vi har fått ja til å fortsatt drive skole, utropte rektor, Jostein Iversen, til jubel og trampeklapp blant elevene i kantina på Nidaros idrettsungdomsskole i morges.

torsdag 08.09 2016
Vanntilvenning: Eik, Timian, Trym, Eirunn og Leoni i vannet sammen med instruktør, Thea. De får prøve å dukke under vann og opp igjen inni ringen. 

Nå får barnehagebarna gratis svømmeundervisning

lørdag 13.08 2016
Optimist: Trondheim international school kjemper for å overleve. Udir vil trekke skolens godkjenning, men nå har skolen klaget på vedtaket. Agneta Amundsson er optimist. Hun begynte i vår som ny rektor ved skolen. 

Hun skal redde This

Tre dager etter at Agneta Amundsson (54) takket ja til å bli rektor ved Trondheim international school, fikk hun beskjed om at skolen kunne bli stengt.

fredag 29.07 2016
Barnehage: Det trengs mer midler for å fremme likestillingstiltak, og statlige retningslinjer for å forhindre diskriminering som kan skremme bort menn fra barnehagene, mener skribentene. 

Kronikk

Vi må ha flere menn i barnehagen

Barnehagen skal være en inkluderende arbeidsplass for både kvinner og menn og for ulike kvinner og menn med ulike kjønnsuttrykk.

fredag 24.06 2016
Mister godkjenningen: Bare dager etter at elever og ansatte tok skoleferie, varslet Utdanningsdirektoratet at de vil stenge Trondheim international school. Nå klager skolen vedtaket inn for Kunnskapsdepartementet, som avgjør skolens videre skjebne. 

Udir vil stenge trondheimsskole

Etter flere tilsyn har Utdanningsdirektoratet mistet tilliten til Trondheim international school (This). Nå risikerer skolen å måtte stenge.

 

Slik gikk det på norskeksamen

Eksamensoppgavene fikk massiv kritikk, nå foreligger resultatene.

onsdag 13.04 2016
God skole: Elevrådet ved Nidaros skjønner ikke hvorfor Udir vil stenge skolen. De er svært fornøyd med tilbudet. Fra venstre Joachim Knutset Solem, Andrea Warland, Mikael Tørset Johnsen og Synnøve Lysaker Heggem. 

Håper departementet redder skolen

Nå planlegger Nidaros idrettsungdomsskole vanlig skolestart til høsten.

onsdag 06.04 2016
Trondheim International School kan miste godkjenningen.  

- Styret vil kjempe for skolen med nebb og klør

Utdanningsdirektoratet varsler at Trondheim international school (This) kan miste godkjenningen.

tirsdag 22.03 2016
Usikkert: Det er nå Kunnskapsdepartementet som avgjør om Nidaros idrettsungdomsskole med rundt 150 elever får leve videre. Utdanningsdirektoratet vil stenge skolen. 

150 elever kan miste skoleplassen

150 elever mister skoleplassen ved Nidaros idrettsungdomsskole hvis skolen må stenge.

fredag 18.03 2016
Må stenge: Etter 11 års drift trekker Utdanningsdirektoratet godkjenningen. Nidaros idrettsungdomsskole må trolig stenge dørene til våren. 

Vil stenge privatskole i Trondheim

Utdanningsdirektoratet trekker godkjenningen til privatskolen Nidaros idrettsungdomsskole. 150 elever mister trolig skoleplassen fra høsten av.

tirsdag 15.03 2016
Liten del: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener mange skoler for lett skylder på foreldrenes utdanningsnivå når de skal forklare dårlige skoleresultater. - Dette kan bare forklare en liten del av forskjellene, sier Røe Isaksen. 

Skolesprik bekymrer kunnskapsministeren

Mens elevene i Høylandet og Holtålen gjør det sylskarpt, scorer andre lavt på nasjonale prøver.

onsdag 09.03 2016
Enklere: Elevene som gikk ut ungdomsskolen i 2009, fikk en enklere matteeksamen enn avgangselevene i 2014, mener Matematikksenteret som har vurdert eksamensoppgavene de siste årene. 

Lover elevene en mer rettferdig matteeksamen

Kunnskapsdepartementet ser alvorlig på at vanskelighetsgraden i eksamen i matematikk varierer fra år til år.

tirsdag 08.03 2016
Evaluert: Matematikksenteret som er lokalisert ved NTNU, har nå evaluert de siste års matematikkeksamener. Leder av senteret, Kjersti Wæge, mener kvaliteten på eksamener ikke er god nok. 

Derfor gjør norske elever det så dårlig på matteeksamen

- Skremmende, mener Matematikksenteret ved NTNU.

onsdag 09.12 2015
Dårlige karakterer: – Tidlig innsats er viktig for at flere unge skal mestre matematikk. Derfor har jeg nylig lagt frem en ny strategi for styrking av realfagene i barnehage og skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Én av tre fikk 1 eller 2 i matte

Yrkesfagelevene sliter med å fullføre. Mange får ikke fag- og svennebrev.

mandag 30.11 2015
Kan bli stengt: Utdanningsdirektoratet mener styret ved Nidaros idrettsungdomsskole bevisst har drevet i strid med regelverket. - Skolen har over flere år brutt regelverket, sier avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg i Utdanningsdirektoratet. 

Vil stenge privat ungdomsskole - 150 elever mister plassen

150 elever ved Nidaros idrettsungdomsskole i Trondheim kan miste skoleplassen. Utdanningsdirektoratet varsler at de vil trekke skolens godkjenning.

tirsdag 17.11 2015
Privatskole: Nidaros idrettsungdomsskole ble etablert i 2005, og tilbyr elevene en time fysisk aktivitet hver dag. 

Privatskole vil øke prisen

Nidaros idrettsungdomsskole ønsker flere elevplasser og mulighet til å ta høyere skolekontingent.